Статистика поданих заяв та рейтинг абітурієнтів

 


 

У зв'язку із неможливістю синхронізувати роботу бази ЄДЕБО із фунцією "Статистика та рейтингові списки абітурієнтів", даний розділ буде оновлюватися операторами вручну раз на добу.


 

ЗРАЗОК ДОВІДКИ З УРАХУВАННЯМ СІЛЬСЬКОГО КОЕФІЦІЄНТУ :

ДОВІДКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

 


 

ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ "БАКАЛАВР":

Освітня програма "Американістика та європейські студії"

Освітня програма "Сходознавство"

Освітня програма "Історія України, етнологія та джерелознавство"

Освітня програма "Історія мистецтв"

Освітня програма "Східноєвропейські історичні студії"

Освітня програма "Археологія та преісторія"

Заочна форма навчання (Історія)

 


 

ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ "МАГІСТР":

Освітня програма «Історія України»

Освітня програма «Всесвітня історія»

Освітня програма «Історія мистецтв»

Освітня програма «Історичне туризмознавство»

Освітня програма «Археологія»

Освітня програма «Етнологія»

Освітня програма «Архівознавство»

Освітня програма «Військова історія» 

Заочна Освітня програма