Вступ до аспірантури

 

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує набір в аспірантуру (очна і заочна форми навчання) за спеціальністю 032 "Історія та археологія" для здобуття наукового ступеня доктора філософії. Термін навчання - 4 роки. Прийом документів: з 25 серпня по 1 вересня 2016 р.(крім суботи та неділі) з 9.00 до 17.00 (Головний корпус).
 
 
 
 
 
 

УВАГА!

Рішенням Вченої Ради історичного факультету № 12 від 30.06.2016 р. деталізовано вимоги до дослідницької пропозиції, яка подається вступником до аспірантури історичного факультету (спеціальність 032 «Історія та археологія»).

Обсяг дослідницької пропозиції збільшено до 15 сторінок (шрифр - Times New Roman, 14; полуторний інтервал).

Дослідницька пропозиція повинна включати наступні складові:

- Титульний аркуш (зразок додається)

- Актуальність обраної теми

- Мета й завдання, об’єкт і предмет проекту

- Хронологічні й географічні межі дослідження

- Стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці(із посторінковими посиланнями на конкретні праці, правила оформлення додаються)

- Методологія та джерельна база дослідження

- Характеристика основних положень проекту